Pay 4 Everyone

Innowacyjna platforma umożliwiająca dokonywanie płatności bezgotówkowych. Przystosowana do obsługi klasycznych modeli sprzedażowych dla użytkowników profesjonalnych prowadzących działalność gospodarczą jak również rozliczenia usług „koleżeńskich” oraz nierejestrowanej działalności.


Specyfikacja usług kontakt

JWA S.A.

Doświadczenie

JWA S.A. przeprowadziła implementację platformy transakcyjnej Snipay, umożliwiającej świadczenie usług polegających na obsłudze płatności, w tym obsługę płatności anonimowych oraz obsługę kryptowalut (przyjmowanie płatności oraz ich wymianę). Dzięki zrealizowaniu tego projektu nabyliśmy kompetencje w zakresie produkcyjnej implementacji rozwiązań FINTECH.

Dalej
Alternative Text
Alternative Text

MIP JWA S.A.

Mała Instytucja Płatnicza

W dniu 2 października 2020 r. JWA S.A. uzyskała status Małej Instytucji Płatniczej w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. poprzez dokonanie wpisu Emitenta do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dalej

Platforma Pay4Everyone

Innowacyjność

Pierwsza w Polsce usługa płatności bezgotówkowych między osobami fizycznymi ze zintegrowaną funkcją portmonetki. Usługa będzie mogła być wykorzystywana przez wszystkie serwisy ecommersowe łączące kupujących i sprzedających. Tym co będzie wyróżniało usługę od już funkcjonujących na rynku to możliwość dokonywania bezpośrednich transakcji między osobami fizycznymi, a więc również dla działalności nierejestrowanej.

Dalej
Alternative Text

Zakres usług

Nasza platforma umożliwia:


przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;

wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty;

wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego;

wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;

wydawanie instrumentów płatniczych;

umożliwianie akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring).

Pay4Everyone


Innowacyjna platforma umożliwiająca dokonywanie płatności bezgotówkowych

Aplikacja mobilna

Również dla osób indywidualnych

API dla programistów

Bez zbędnych formalności

Bezpieczna

Intuicyjna

Napisz do nas


Dziękujemy za kontakt

JWA S.A.


ul. Lekka 3 lokal U4
01-910 Warszawa

kontakt@jwa.com.pl

bądź z nami w kontakcie